Geopact is de partner in (vastgoed)informatievoorziening voor uw organisatie waarbij rekening gehouden wordt met:

  • actuele,
  • betrouwbare,
  • beheersbare,
  • en kwalitatief juiste informatie voor uw organisatie.

Met daarbij de juiste mix van betrokkenheid van uw medewerkers. Deze zaken te samen zijn:

het kapitaal in uw organisatie!

GeoPact is een organisatie die luistert naar de mensen, zich verplaatst in de ander, oog heeft voor kwaliteit, denkt vanuit processen en werkt met een bedrijfsmatige aanpak. Daarbij wordt de praktijk niet vergeten en oplossingen geboden.

GeoPact helpt u verder

Wat is het profiel van GeoPact?

GeoPact is een organisatie die luistert naar de mensen, zich verplaatst in de ander, oog heeft voor kwaliteit, denkt vanuit processen en werkt met een bedrijfsmatige aanpak.

Daarbij wordt de praktijk niet vergeten en oplossingen geboden.

Hoe pakken we het aan?

Vanuit een gedegen informatie analyse een aanpak genereren die de informatie bij de bron haalt, muteert en bijhoudt om geen achterstanden op te lopen.

Informatievoorziening is van wezenlijk belang voor gebruik en bijhouding in uw organisatie en waar grote voordelen mee zijn te behalen.

Vanuit welk perspectief?

Analyses vinden niet plaats door de theoretische benadering. De kracht zit hem in de benadering van de praktijkervaringen in de diverse organisaties.
Tijdens deze uitwisselingen van ervaringen worden uw medewerkers onbewuste meegenomen voor de noodzakelijke verandering.
We vragen door om de vraag achter de vraag boven tafel te krijgen voor een betere verankering.